Rozwój projektów

Nasz zespół ekspertów posiada unikalne umiejętności i wiedzę, która jest niezbędna do poprawnego przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego dla instalacji wykorzystującej odnawialne źródła […]

Transakcje M&A

W ramach usługi M&A nasi eksperci zidentyfikują odpowiedni podmiot, który zamierzają Państwo nabyć w Polsce, a także poszukają i zarekomendują potencjalnych Inwestorów […]

Due-diligence

W ramach oferowanej Państwu kompleksowej usługi wykonania raportu due-diligence, nasi wykwalifikowani eksperci dokonują dogłębnej oraz wielowymiarowej analizy projektów (due-diligence techniczny) z uwzględnieniem specyfiki […]

Aukcje OZE

Aby wziąć udział w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w […]

Koncesje

Prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej jest koncesjonowane.

Sprzedaż energii

Pragniemy Państwu zaoferować pełne wsparcie przy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w Państwa instalacji odnawialnego źródła energii.

Aktywa OZE

Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, w takich obszarach jak regulacje, zarządzanie, rozwój projektów, prawo oraz inżynieria, nasi eksperci oferują […]

GIS

Każda inwestycja, każdy jej element musi być właściwie zlokalizowany, a ta lokalizacja powinna być spójna we wszystkich dokumentach które ją opisują.