GIS

Każda inwestycja, każdy jej element musi być właściwie zlokalizowany, a ta lokalizacja powinna być spójna we wszystkich dokumentach które ją opisują.

Co ważniejsze, Inwestor powinien mieć w każdym czasie możliwość jej weryfikacji w dogodny sposób. Aby uniknąć niespodzianek zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia GIS, które umożliwia podgląd inwestycji na mapach on-line, włącznie ze statusem nieruchomości wymaganych do jej realizacji a także aktualizację na bieżąco dokonywanych zmian.