Aktywa OZE

Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, w takich obszarach jak regulacje, zarządzanie, rozwój projektów, prawo oraz inżynieria, nasi eksperci oferują Państwu kompleksową usługę w zakresie zarządzania aktywami OZE. 

Zapewniamy obsługę w takich aspektach jak:

  • zarządzanie dokumentacją handlową, korporacyjną i projektową
  • prowadzenie sprawozdawczości w ramach obowiązków wynikających z aukcyjnego systemu wsparcia oraz działalności koncesjonowanej (Urząd Regulacji Energetyki, Zarządca Rozliczeń, Agencja Rynku Energii, Główny Urząd Statystyczny)
  • sprawozdawczość i obsługa prawna korporacyjna
  • obsługa umów sprzedaży i dostaw energii elektrycznej; rozliczanie sprzedanej energii elektrycznej
  • rozliczanie Ujemnego Salda wynikającego z aukcyjnego systemu wsparcia z Zarządcą Rozliczeń
  • Monitorowanie zadeklarowanych wolumenów energii elektrycznej w ofercie aukcyjnej w odniesieniu do rzeczywistej produkcji
  • Monitorowanie obowiązków wynikających z umów dystrybucyjnych we współpracy z operatorami sieci elektroenergetycznej.
  • Zarządzanie umowami dzierżawy gruntów na których znajdują się instalacje OZE
  • rejestracja spółek na Towarowej Giełdzie Energii oraz uzyskiwanie gwarancji pochodzenia