Due-diligence

W ramach oferowanej Państwu kompleksowej usługi wykonania raportu due-diligence, nasi wykwalifikowani eksperci dokonują dogłębnej oraz wielowymiarowej analizy projektów (due-diligence techniczny) z uwzględnieniem specyfiki planowanej przez Państwa transakcji tak aby ją zabezpieczyć w najlepszy możliwy sposób.

W ramach analizy technicznej, oferujemy dogłębne badanie technicznych aspektów planowanej inwestycji, w tym:

  • weryfikację czy nieruchomości do realizacji wszystkich elementów elektrowni są zabezpieczone we właściwy sposób,
  • analizę parametrów technicznych we wszystkich decyzjach administracyjnych, warunkach technicznych i projekcie budowlanym,
  • ocenę pod katem ograniczeń i ryzyk,
  • sprawdzenie parametrów instalacji w zakresie obowiązków wynikających z uczestnictwa w systemie aukcyjnym,
  • weryfikację topograficzną wszystkich elementów projektu z pomocą narzędzi GIS.