Ochrona pól przed suszą

Susza jest dużym problemem w całej Polsce. Jednak szczególnie dotkliwie jej skutki odczuwają rolnicy. Wystąpienie suszy ma znaczący wpływ na plonowanie prowadzonych […]