Ochrona pól przed suszą

Susza jest dużym problemem w całej Polsce. Jednak szczególnie dotkliwie jej skutki odczuwają rolnicy. Wystąpienie suszy ma znaczący wpływ na plonowanie prowadzonych upraw.

Od kliku lat w Polsce obserwujemy susze meteorologiczną oraz glebową. Każda z nich jest inna i charakteryzuje się innymi skutkami. Susza meteorologiczna charakteryzuje się brakiem wystąpienia opadów przez dłuższy czas. Natomiast susza glebowa charakteryzuje się konsekwencjami na wiele lat. Powoduje ograniczenia w dostępie do wody dla roślin na wiele lat.

Z powodu występowania suszy rolnicy szacują mniejsze plony na poziomie nawet 25%, co przekłada się też na mniejszy przychód. Intensywna gospodarka rolna sprzyja wysuszaniu się gleby i jej erozji, a tym samym zmniejszaniu się warstwy próchniczej. 

Jednak, co zrobić, aby ograniczyć skutki suszy dla upraw rolnych?

Przede wszystkim w racjonalny sposób gospodarować uprawami. Nie prowadzić orki głębokiej, a jeżeli już to jeszcze tego samego dnia uprawić pole i zasiać, aby ograniczać odparowywanie wody z gleby.

Można również prowadzić właściwą gospodarkę melioracyjną. Gromadzić wodę, tam, gdzie spada i nie pozwolić jej spłynąć od razu do rzeki. Takie rozwiązania były stosowane w przeszłości i bardzo dobrze się sprawdzały. Obecnie, ze względu na powiększanie terenów pod uprawy, śródpolne oczka wodne praktycznie zostały zlikwidowane. Funkcjonują na niewielu obszarach.

Trzeba jednocześnie pamiętać, że jakich sposobów by nie stosować na ograniczenie skutków suszy, nie ma możliwości całkowicie uchronić przed jej skutkami upraw. 

Rozwiązaniem całkowicie niwelującym skutki suszy dla Twoich upraw może być wydzierżawienie gruntu i zainstalowanie tam elektrowni słonecznej. Ty nie martwisz się o plony – masz stały przychód. Odbywa się to również z korzyścią dla środowiska. Elektrownia powoduje, że teren przestaje być intensywnie wykorzystywany rolniczo, wracają na nią rośliny rodzime, których od dawna na danym terenie nie było. Rośliny poprzez system korzeniowy wiążą wodę w gruncie i ograniczają jej parowanie. Dodatkowo panele rzucające cień na glebę również ograniczają parowanie wody z jej powierzchni. 

Dając swój grunt pod elektrownię dbasz również o przyszłość swoich dzieci. O to, żeby żyły w czystym kraju i mogły oddychać czystym powietrzem.

Jesteś zainteresowany tą propozycją? Napisz do nas po szczegóły!